Domov Alma Mater, o.p.s.

Poslání a cíle domova

Poslání, cíle a způsoby poskytování služby

Posláním Domova je poskytovat pobytovou sociální službu, zdravotní a ošetřovatelské služby uživatelům trpící Alzheimerovou nemocí či jiný typem stařecké demence a zajišťovat jim podporu a pomoc při zvládání běžných denních činností. Usilujeme o to, aby se pobyt co nejvíce přiblížil přirozenému domácímu prostředí a aby si uživatelé zachovali v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života.

Vize organizace je budovat na profesionální  úrovni příjemné místo pro život našich uživatelů s respektem k jejich individuálním potřebám.

Cílem je prohloubit či zachovat dosavadní znalosti a možnosti našich uživatelů, aktivně strávit volný čas a udržet kontakty se společností.

Služba Domov se zvláštním režimem s kapacitou 50 lůžek je poskytována ženám i mužům.

Zásady poskytování služby:

 • aktivizace- naše podpora pomoc začíná tam, kde uživatel sám již nestačí
 • respekt- respektujeme přání a potřeby každého uživatele, které zohledňujeme v individuálním plánu každého uživatele
 • důstojnost- vážíme si uživatelů, rodiny i kolegů
 • bezpečí- eliminujeme možné ohrožení jak pro uživatele, tak i pro pracovníky, které je zpracováno ve vnitřních pravidlech
 • lidskost- volíme vlídný a srozumitelný přístup
 • nestrannost- pokud dojde ke sporu mezi uživatelem a rodinou, opatrovníkem či jinou institucí nezasahujeme, pokud nedochází k porušování práv uživatele
 • profesionalita a odbornost- využíváme veškeré dosažené znalosti, tak abychom zajistili uživateli kvalitní péči, dosavadní znalosti rozvíjíme pomocí kurzů

Cílem služby je:

Hlavním cílem je podpora a pomoc na základě individuálních potřeb uživatele

 • zajistit pomoc a podporu při zvládání běžných hygienických úkonů o vlastní osobu
 • zajistit pomoc při podávání jídla a pití
 •  zajistit kvalifikovanou ošetřovatelskou a zdravotní službu
 • zajistit dle doporučení lékaře rehabilitační péči
 • zajistit pomoc a podporu uživatelům v prostorové orientaci
 • zajistit a podpořit volnočasové aktivity
 • umožnit a začlenit uživatele do běžného způsobu života, nezávislostí
 •  zajistit a podpořit spolupráci s rodinou, dobrovolníky a jinou institucí
 •  zajistit a umožnit osobní rozvoj uživatele
 •  hájit a podpořit zájmy uživatele
 • zajistit bezbariérové bydlení
 • bydlení ve dvojlůžkovém pokoji pro partnery
 • umožnění jednorázového ubytování rodinného příslušníka, z důvodu adaptačního procesu, nemoci aj.

Dílčí cíle:

 • vytvoření profesionálního prostředí
 • zajištění dostatek podnětů pro uživatele
 • dlouhodobé cíle vycházejí z osobních cílů uživatele služby, které jsou zaznamenané v individuálním plánu
 • zajistit bezbariérové bydlení
 • bydlení ve dvojlůžkovém pokoji pro partnery
 • umožnění jednorázového ubytování rodinného příslušníka, z důvodu adaptačního procesu, nemoci aj.

Cílová skupina:

Služba je určena mužům a ženám od 65let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí a u kterých dochází k hlubokým změnám v oblasti poznávacích a rozumových schopností (osoby mají problémy s pamětí, poruchy chování z důvodu demence).

Služba je uzpůsobena osobám s různou mírou schopnosti pohybu:

 • osoby, pohybující se za pomoci pracovníka
 • osoby, pohybující za pomoci kompenzační pomůcky
 • osoby, pohybující se samostatně
 • osobám, které tráví většinu času na lůžku