Domov Alma Mater, o.p.s.

GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle §18 Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění:

Domov se zvláštním režimem ALMA MATER, o.p.s., IČO: 02320690, se sídlem Dukelksá 1142, Nové Strašecí 271 01 (dále jen DzR) prohlašuje, že ve smyslu § 18 odstavce 1 písmeno b) Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovává níže specifikované osobní údaje, jejichž zpracování mu ukládá zvláštní zákon, případně jsou tyto údaje třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona.

K osobních údajů stávajících a potenciálních žadatelů jsme vždy přistupovali a pracovali odpovědně tak, aby jejich využití bylo v nejvyšší míře účelné a především bezpečné.

Odpovědnou osobou za správu osobních údajů organizace ALMA MATER, o.p.s (dále jen,, Domov“) je ředitelka Domova Romana Havlíková, popř. její zástup.

Účel zpracování plnění povinností vyplývajících pro DzR z následujících právních předpisů:

  • Oblast pracovně-právní:zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
  • Oblast poskytování sociální služby:zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
  • Oblast poskytování zdravotní péče:zákon č. 272/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění

Zpracování osobních údajů:

  • a) písemné formě– sociální oblast (podání žádostí pro umístění do Domova, sociální agenda), zdravotní úsek (zdravotní zprávy, lékařské posudky aj.), personální agenda ( pracovní smlouvy, aj.)
  • b) počítačové zpracování– program Cygnus za sociální oblast, program Pc-Doktor za oblast zdravotní, program Money S3- za oblast personalistiky, webové stranky domov-almamater.cz.

Doba archivace

  • Doba archivace se řídí dle výše uvedených zákonů.

Domov se zavazuje se všemi osobními údaji nakládat dle výše jmenované vyhlášky. Domov pracuje pouze s nejnutnějšími osobními údaji, bez kterých by nebyl schopen poskytnout dostačující péči.

Zpracování souborů cookies

Stránky www.domov-almamater.cz. zpracovávají soubory cookies, a to jak na základě nezbytnosti takového zpracování pro funkčnost stránek a tedy na základě oprávněných zájmů jejich provozovatele, tak na základě souhlasu uživatele, který mohl uživatel udělit při své první návštěvě a může jej kdykoliv přímo na stránkách odvolat.

Co jsou cookies

Jde o malé soubory tvořené písmeny a číslicemi, které počítač s webovou stránkou prostřednictvím prohlížeče odesílá do Vašeho zařízení, tedy počítače, mobilního telefonu nebo třeba tabletu a ukládá na pevném disku Vašeho zařízení.

Pomocí cookies si Váš prohlížeč například pamatuje, jestli jste souhlasil (a)s podmínkami využívání našich webových stránek.