Domov Alma Mater, o.p.s.

Přijetí do Domova

Letáček Alma-Mater o.p.s.

Aktuálně  je kapacita Domova obsazená, pořadník čekatelů evidujeme, čekací doba na umístění řádově měsíce.

 1)      Prvotní zájem o poskytování sociální služby 

Kontaktování sociální pracovnice telefonicky, elektronicky nebo osobně v Domově.

  1. osobně nebo písemně na adrese: Dukelská 1142, Nové Strašecí 27101
  2. b) telefonicky: +420 734 750 821 (sociální pracovnice)
  3. c) elektronickou poštou: dsnovestraseci@seznam.cz

2)       Podání žádosti

Podání žádosti spočívá ve vyplnění Prvotní žádosti na základě které probíhá další jednání a vyplnění formuláře s názvem Informace pro zdravotní úsek, jehož součástí je i vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele. V případě, že pověříte jednáním třetí osobu je třeba k podání žádosti doložit Plnou moc. Na základě vyplněných dokumentů, dojde k domluvení osobní schůzky     (tzv. sociální šetření). Tato schůzka je pro Vás, jako pro zájemce o službu pouze informační. Schůzka se může konat v kanceláři sociální pracovnice nebo u Vás doma v případě, že se jí ze zdravotních důvodů nemůžete zúčastnit v Domově.  Z informací od Vás  a posouzením Vaši nepříznivé sociální situace sociální pracovnice zjistí, zda službu nemůže poskytovat někdo jiný a zda jste vhodný pro zahájení sociální služby v Domově. Po posouzení Vaši nepříznivé sociální situace a v případě, že nebudete vhodným pro zahájení služby v tomto druhu sociální služby, Vám sociální pracovnice poskytne poradenství a doporučí kontakt na jinou instituci. Poté co sociální pracovnice posoudí, že jste vhodný pro zahájení služby v Domově, společně s Vámi sociální pracovnice posoudí Vaše osobní cíle, posoudí Vaše potřeby, které by vzhledem k Vašim možnostem a schopnostem bylo možné pomoci činností, které může Domov poskytnout realizovat. Součástí posuzování toho zda je Domov schopen poskytnout Vám službu dle Vašich potřeb je prohlídka Domova a podání základních informací o Domově. Informační schůzku s Vámi si sociální pracovnice zaznamená.

3)       Sociální šetření

Sociální pracovnice Vás navštíví v místě Vašeho momentálního pobytu.

Součástí sociálního šetření je:

–          jaké je Vaše sociální zázemí

–          kdo Vám a jak často pomáhá

–          jaký je důvod podání žádosti o umístění do Domova

Sociálním šetřením sociální pracovnice zjistí, zdali jste splnili podmínky pro přijetí do Domova je Vaše Žádost o přijetí evidovaná. V případě, že nesplníte Podmínky pro přijetí do Domova je Vám písemně oznámeno do 30 dnů od sociálního šetření, že Vaše Žádost o přijetí nebude evidována v Knize žadatelů k přijetí. O službu pak můžete zažádat opětovně.

4)      Zahájení sociální služby v Domově

V případě, že se v Domově uvolní místo, a Vy budete žadatelem, budete kontaktováni k zahájení služby v Domově. Bude u Vás opětovně provedeno sociální šeření s cílem zjistit Váš aktuální sociální a zdravotní stav a vhodnost volného pokoje. Sociální šetření provede sociální pracovnice Domova ve spolupráci s vedoucí zdravotního úseku.