Domov Alma Mater, o.p.s.

Sponzoři

Manželé Najmanovi

Tímto, děkujeme za sponzorský dar, který bude použit na nákup hydraulického zvedáku a koupací lůžka


VDV VÝBOR DOBRÉ VŮLE Nadace Olgy Havlové

image002

Díky příspěvku nadace budeme schopni v roce 2015 uskutečnit několik školení pro zaměstnance Domova, zaměřené na práci s cílovou skupinou a rozšíření pomůcek pro imobilní klienty a jejich aktivizaci.

V roce 2017 bude vybudována nová bezbarierová koupelna z příspěvku Nadace Olgy Havlové.


Kamila Očenášková

Finanční dar paní Očenáškové byl použit na zakoupení mechanického vozíku určený pro imobilní klienty, pojízdného paravanu, který bude sloužit pro zajištění lepšího soukromí při činnostech hygieny aj. a hudebních nástrojů, které budou sloužit pro aktivizaci našich klientů.


Kamila Hůlová

Finanční dar byl použit na obnovu ložního prádla Domova.


Lékárna U PARKU

Finanční dar byl použit na zakoupení sady na procvičování paměti a na volnočasový materiál.


PROCTER & GAMBLE-RAKONA , s.r.o.

Finanční dar byl použit jako první krok pro vybudování terasy pro klienty. Z tohoto daru byly pořízeny hlavní dveře na terasu.


Firma SMARTTECH s.r.o., zastoupena Ing. David Lukeš

Finanční dar byl použit na vybudování terasy.


Vladimír Sochor

Finanční dar byl použit na dokončení bezbarierového přístupu.


 

Všem sponzorům bychom rádi poděkovali za věcné i finanční dary, které poskytli našemu Domovu. Děkujeme za Vaši podporu a pomoc, která je pro fungování Domova velmi důležitá.

Tým ALMA MATER,o.p.s.