Domov Alma Mater, o.p.s.

Ceník služeb

Sazebník úhrad

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách (dále jen ,,zákon“) a vyhlášce MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ( dále jen ,, vyhláška“) v platném znění , s účinností od 1.1.2014 se stanovují úhrady v našem zařízení takto:

Základní strava a ubytování

Typ pokoje Ubytování/ den Strava/ den Celková cena/ den Měsíční úhrada při koeficientu 30,42*
2 lůžkový 210,- 170,- 380,- 11 560,-

* průměrný počet dnů za kalendářní rok

Úhrada za měsíc se stanoví koeficientem 30,42.

Klienti služby, jejichž specifické stravovací potřeby jsou uspokojovány pomocí tzv. klinické enterální výživy (př. sonda, PEG) nehradí náklady na stravu.

Po odečtení úhrady musí každému uživateli zůstat minimálně 15% z jeho příjmu.

Po předložení potvrzení o výši příjmu bude Vaše úhrada za ubytování a stravu snížena tak, aby Vám po zaplacení zbylo kapesné ve výši  15% z příjmu. Sociální pracovnice bude jednat o doplacení do plné výše požadované úhrady s Vašimi rodinnými příslušníky, a to v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona číslo 117/1995Sb.  §71 odstavec 3.

Úhrada za péči

Měsíční úhrada za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči dle §73 ods.4 zák. č. 108/2006 Sb,. o sociálních službách, v platném znění.

Vyúčtování

Vyúčtování za kalendářní měsíc je prováděno v průběhu následujícího měsíce. Vyúčtování služby a úhrady zpracovává sociální pracovnice ( kancelář- recepce)

V případě zaplacené úhrady vrací zařízení tzv. vratky úhrad za neodebranou stravu v případě řádně nahlášeno pobytu mimo zařízení, nebo při hospitalizaci. Vratka je odečtena z úhrady za pobyt v daném měsíci, ve kterém vznikla vratka.

Strava Cena
Snídaně 25,-
Svačina 15,-
Oběd 75,-
Svačina 15,-
Večeře 40,-
II. večeře 0

 

Fakultativní služby

Fakultativní služby nejsou hrazeny z příspěvku na péči. Uživatel je hradí ze svých příjmů.

Služba Cena
Doprava 10,-Kč/1km
Osobní telefonáty 3,-Kč/1min
Kopírování- černobílé 2,-Kč/1 strana
Doprovod na soukromé akce 150,-/1hod.
Masérské, rekondiční služby
Šíje 30min. 100,-DK  20min. 100,-

HK  20min.  70,-

Záda 30min.   190,-

Masáž hlavy 20min   130,-

Bioprotonová lampa 30,-/5min
Vedení depozitního účtu 10,-/ měsíc
Vlastní rádio 10,-/ měsíc
Vlastní TV 50,-/měsíc
Vlastní lednice 50,-/měsíc
Vlastní rychlovarná konvice 10,-/měsíc
Masážní vana na DK 50,-/ 20min.
Hostinský pokoj 200,-/noc

 

 

Ostatní platby služeb, které nejsou poskytovány našimi zaměstnanci a nejsou hrazené z příspěvku na péči

Pedikéra Dle ceníku poskytovatele
Holič Dle ceníku poskytovatele