Domov Alma Mater, o.p.s.

Ceník služeb

Sazebník úhrad platný 1.6.2023

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách (dále jen ,,zákon“) a vyhlášce MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ( dále jen ,, vyhláška“) v platném znění , s účinností od 1.1.2024 se stanovují úhrady v našem zařízení takto:

Základní strava a ubytování

Typ pokoje Ubytování/ den (Kč) Strava/ den (Kč) Celková cena/ den (Kč) Měsíční úhrada při koeficientu 30,5*
lůžko

 

305,- 255,- 560,- 17 080,-

 

* průměrný počet dnů za kalendářní rok

Úhrada za měsíc se stanoví koeficientem 30,50.

Klienti služby, jejichž specifické stravovací potřeby jsou uspokojovány pomocí tzv. klinické enterální výživy (př. sonda, PEG) nehradí náklady na stravu.

Po odečtení úhrady musí každému klientovi zůstat minimálně 15% z jeho příjmu.

Po předložení potvrzení o výši příjmu bude žadateli úhrada za ubytování a stravu snížena tak, aby mu po zaplacení zbylo kapesné ve výši 15 % z příjmu. Sociální pracovník bude jednat o doplacení do plné výše požadované úhrady s rodinnými příslušníky, a to v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona číslo 117/1995Sb.  §71 odstavec 3.

Úhrada za péči

Měsíční úhrada za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči dle §73 ods.4 zák. č. 108/2006 Sb,. o sociálních službách, v platném znění.

Balíček služeb balíček služeb obsahuje zajištění osobní drogerii, doplatky za inko pomůcky, kadeřnické a pedikérské služby, masáže. Vstupné a dopravu na výlety, aktivizační služby mimo základní služby poskytované Domovem (keramika, canisterapie, živá hudba, různá vystoupení), drogerii, nákup jednorázových pomůcek.

Úhrada za balíček je paušální.

Vyúčtování

Vyúčtování za kalendářní měsíc je prováděno v průběhu následujícího měsíce. Vyúčtování služby a úhrady zpracovává sociálním pracovníkem.

V případě zaplacené úhrady vrací zařízení tzv. vratky úhrad za neodebranou stravu, bez režii na přípravu stravy, v případě řádně nahlášeno pobytu mimo zařízení, nebo při hospitalizaci. Vratka je odečtena z úhrady za pobyt v daném měsíci, ve kterém vznikla vratka.

 

Druh jídla Suroviny Režie
Snídaně 30,00 5,00
Přesnídávka 15,00 5,00
Oběd 85,00 20,00
Svačina 15,00 5,00
Večeře 60,00 15,00
Celkem: 205,00 50,00

 

Fakultativní služby

Fakultativní služby nejsou hrazeny z příspěvku na péči. Klient je hradí ze svých příjmů.

Služba Cena 
Osobní telefonáty 5,-Kč/1min
Kopírování- černobílé 4,-Kč/1 strana
Doprovod na soukromé akce 200,-/1hod.
Masérské, rekondiční služby Šíje 20min. 150,-DK  20min. 120,-

HK  20min.  120,-

Záda 30min.   230,-

Masáž hlavy 20min   100,-

Reflexní masáž 20min 120,-Kč

Vedení depozitního účtu 20,-/ měsíc
Vlastní rádio 25,-/ měsíc
Vlastní TV 50,-/měsíc
Vlastní lednice 50,-/měsíc
Vlastní rychlovarná konvice 25,-/měsíc
Tisk na vlastní žádost 10,-Kč úkon + 4,-Kč strana
Hostinský pokoj 200,-/noc
Nákup na přání 50,-/ 1x nákup
Zapůjčení kompenzačních pomůcek Zdarma
Oprava oděvů, kompenzačních pomůcek Zdarma + náklady za materiál
Balíček služeb 2000,- Kč /měsíc