Domov Alma Mater, o.p.s.

Aktivity a zájmové činnosti

Volnočasové aktivity slouží uživatelům k léčbě porušených fyzických funkcí (zlepšení fyzické síly, drobné motoriky, koordinace pohybů), k léčbě psychických poruch (nesoustředěnost, deprese, nácvik náhradních činností, podpora soběstačnosti, nácvik sebeobsluhy, nácvik používání vhodných kompenzačních pomůcek).

Aktivity:

 • Mozkový trénink – trénování paměti  formou her a učení pod vedením odborného pracovníka
 • Individuální aktivizační terapie v rámci terapii sebeudržení, nácvik chůze, sebeobsluhy
 • Zahrádkářská činnost v zahradě s vlastními květinovými záhonky
 • Ergoterapie  – ruční práce, malování, šití
 • Muzikoterapie a relaxace hudbou,skupinové  i individuální cvičení
 • Cannisterapie
 • Dostatek mediálních informací formou pravidelně odebíraného tisku
 • Doprovod při návštěvě  města, kulturních zařízení, úřadů, obchodů, kostela
 • Doprovod při procházkách po okolí nebo v zahradě
 • Výlety, návštěvy výstav a kulturních akcí
 • Besedy na různá témata, oslavy křesťanských svátků, výstavy ručních prací
 • Keramika
 • Pohybové aktivity- skupinové a individuální cvičení
 • Duchovní služby

Cílem volnočasových aktivit je aktivizace uživatelů smysluplné vyplnění volného času, zabavení uživatele, prevence psychických potíží.

Nyní nově máme v Domově rehabilitační místnost, kde naši uživatelé mohou využívat posilovací stroje. Tento prostor vznikl díky dotačnímu programu Senior, který vyhlašuje Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové. Tímto ji mnohokrát děkujeme.

 

Pravidelný program aktivit Domova ALMA MATER, o.p.s.

Pondělí Dopolední program: dechová cvičení, rozcvička, hlasová cvičení, muzikoterapie- společný zpět za doprovodu hudebních nástrojůOdpolední program: dle počasí vycházky, společenské hry, tréning paměti
Úterý Dopolední program: arteterapie (malování na dané téma, modelování aj.), procvičování jemné motoriky, manuální činnost, rehabilitační místnostOdpolední program: ,, Odpolední kavárna“, reminiscenční povídání o mládí, bydlišti, zájmech, profesích doprovázeno lidovými písněmi při kytaře
Středa Dopolední program: procvičování krátkodobé paměti, hádanky, kvízy, smyslová paměť, individuální práce s klientemOdpolední program: 2x do měsíce živá hudba, procvičování paměti, zlepšování slovní paměti
Čtvrtek Dopolední program: pečení sladkého a slaného mlsání, rozhovory na dané témaOdpolední program: ,, Filmové čtvrtky“
Pátek Dopolední program: pohybové cvičení, práce s míčem, protahování, dechová cvičení, muzikoterapie v doprovodu hudebních nástrojůOdpolední program: individuální práce s klientem, tréning paměti (určení času, prostoru, vzpomínky na mládí)

Od pondělí do pátku probíhá za podpory zdravotní sestry zaměřené na pohybový aparát pravidelné individuální a skupinové cvičení. Nácviky chůze za pomoci chodítka, podpory a chodolezu.

Imobilní uživatelé jsou navštěvovány během poledního klidu aktivizační pracovnicí přímo u lůžka.

Program: předčítání knih, muzikoterapie s kytarou, rozhovory

 

 

 

Společenská místnost

Společenská místnost

 

 

 

 

 

dsc_0120

Společenská místnost

 

 

 

0CIMG2481

 

 

 

pečení

 

 

 

Rehabilitační místnost

Rehabilitační místnost

Rehabilitační místnost

Rehabilitační místnost