Domov Alma Mater, o.p.s.

Aktivity a zájmové činnosti

Volnočasové aktivity slouží klientům k léčbě porušených fyzických funkcí (zlepšení fyzické síly, drobné motoriky, koordinace pohybů), k léčbě psychických poruch (nesoustředěnost, deprese, nácvik náhradních činností, podpora soběstačnosti, nácvik sebeobsluhy, nácvik používání vhodných kompenzačních pomůcek).

Aktivity:

 • Mozkový trénink – trénování paměti  formou her a učení pod vedením odborného pracovníka
 • Individuální aktivizační terapie v rámci terapii sebeudržení, nácvik chůze, sebeobsluhy
 • Zahrádkářská činnost v zahradě s vlastními květinovými záhonky
 • Ergoterapie  – ruční práce, malování, šití
 • Muzikoterapie a relaxace hudbou,skupinové  i individuální cvičení
 • Cannisterapie
 • Dostatek mediálních informací formou pravidelně odebíraného tisku
 • Doprovod při návštěvě  města, kulturních zařízení, úřadů, obchodů, kostela
 • Doprovod při procházkách po okolí nebo v zahradě
 • Výlety, návštěvy výstav a kulturních akcí
 • Besedy na různá témata, oslavy křesťanských svátků, výstavy ručních prací

Cílem volnočasových aktivit je aktivizace klienta, smysluplné vyplnění volného času, zabavení klienta, prevence psychických potíží.

Nyní nově máme v Domově rehabilitační místnost, kde naši klienti mohou vyúžívat posilovací stroje. Tento prostor vznikl díky dotačnímu programu Senior, který vyhlašuje Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové. Tímto ji mnohokrát děkujeme.

 

Pravidelný program aktivit Domova ALMA MATER, o.p.s.

Pondělí Dopolední program: dechová cvičení, rozcvička, hlasová cvičení, muzikoterapie- společný zpět za doprovodu hudebních nástrojů

Odpolední program: dle počasí vycházky, společenské hry, tréning paměti

Úterý Dopolední program: arteterapie (malování na dané téma, modelování aj.), procvičování jemné motoriky, manuální činnost, rehabilitační místnost

Odpolední program: ,, Odpolední kavárna“, reminiscenční povídání o mládí, bydlišti, zájmech, profesích doprovázeno lidovými písněmi při kytaře

Středa Dopolední program: procvičování krátkodobé paměti, hádanky, kvízy, smyslová paměť, individuální práce s klientem

Odpolední program: 2x do měsíce živá hudba, procvičování paměti, zlepšování slovní paměti

Čtvrtek Dopolední program: pečení sladkého a slaného mlsání, rozhovory na dané téma

Odpolední program: ,, Filmové čvrtky“

Pátek Dopolední program: pohybové cvičení, práce s míčem, protahování, dechová cvičení, muzikoterapie v doprovodu hudebních nástrojů

Odpolední program: individuální práce s klientem, tréning paměti (určení času, prostoru, vzpomínky na mládí)

V dopoledních hodinách v úterý probíhá v rehabilitační místnosti pohybové aktivity, možno využít přítomnosti maséra

Imobilní klienti jsou navštěvovány během poledního klidu aktivizační pracovnicí přímo u lůžka

Program: předčítání knih, muzikoterapie s kytarou, rozhovory

 

 

 

Společenská místnost

Společenská místnost

 

 

 

 

 

dsc_0120

Společenská místnost

 

 

 

0CIMG2481

 

 

 

pečení

 

 

 

Rehabilitační místnost

Rehabilitační místnost

Rehabilitační místnost

Rehabilitační místnost