Domov Alma Mater, o.p.s.

Stravování

V zařízení je pro klienty zajištěno celodenní stravování. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu klientů. Klient není povinen odebírat stravu v Domově, ale musí tuto skutečnost uvést při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby, kde bude toto jeho rozhodnutí zakotveno.

V Domově jsou podávána tři hlavní jídla, dopolední a odpolední svačina. Na doporučení lékaře se podle zdravotního stavu obyvatel připravuje strava normální, dieta žlučníková a diabetická, případně kombinace diet při různých zdravotních potížích. K dispozici je celodenně čaj. Na každém oddělení je chladnička pro obyvatele, kuchyňský kout vybavený kuchyňskou linkou.

Klienti, kteří nemají pohybové problémy docházejí na stravu do prostor pro stravování, klienti jimž pohyb působí potíže, dostávají stravu na pokojích.

Čas podávání stravy v domově:

snídaně  7.00  –   8.30 hod.
dopolední svačina  od 10.00 hod.
oběd  12.00  – 13.00 hod.
odpolední svačina  od 15.00 hod.
večeře  17.00  – 18.00 hod.
II. večeře  20.00  – 20.15 hod.
Jídelna 1.patro

Jídelna 1.patro

Jídelna 2.patro

Jídelna 2.patro