Domov Alma Mater, o.p.s.

červnový výlet Botanická zahrada